НТЦ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
044 499 7715
067 532 40 69 067 453 32 53 або
error
+380
UA
RU EN
0

Публічна угода

Договір публічної оферти є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). При повній угоді з умовами цього Договору, Покупець приймає умови та порядок оформлення Замовлення, оплати Товару, доставки Товару та несе відповідальність за невиконання умов цього Договору.

       Продавець пропонує укласти цей Договір публічної оферти про купівлю-продаж Товарів та надання послуг через Веб-сайт Продавця будь-якій особі, яка прийме дану пропозицію (далі – Покупець), з іншого боку, далі разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Акцепт – прийняття Покупцем угоди у вигляді, у якому представлена.

Веб-сайт – сайт Продавця, на якому міститься актуальний перелік Товарів та їх вартість за URL-адресою: www. ntech.com.ua .

Замовлення - належним чином оформлена Покупцем електронна форма заявки на придбання окремих позицій з асортиментного переліку, загальна вартість вибраних Покупцем Товарів, самі Товари, які обрав Покупець для придбання та доставки, а також інформація про Покупця (дані, що надають можливість ідентифікувати Покупця, адресу доставки , інші примітки).

Кур'єрська доставка – послуга доставки Товару від Продавця до Покупця в заявлений термін.

Оператор call-центру – представник Продавця, який приймає Замовлення.

Покупець - фізична чи юридична особа, яка вступила до договірних відносин з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

Продавець – компанія, що реалізує Товар, представлені на Веб-сайті.

Публічна оферта - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на певних умовах, зазначених у Договорі.

Товар - продукти харчування, страви та напої, що пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на Веб-сайті, реалізованих Покупцю з доставкою.

Треті особи - це особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання Замовлення.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди Покупця на укладення Договору у повному обсязі, без підпису письмового екземпляра Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.

1.3. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору у повному обсязі шляхом акцепту.

1.4. Цей Договір набирає чинності з моменту оформлення Замовлення. Таким чином, Покупець дає згоду здійснити покупку наявного Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним.

1.5. Зобов'язання Продавця за Договором вважаються виконаними з моменту видачі Продавцем Покупцю Товару.

1.6. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що він повністю ознайомлений та погоджується з умовами Договору, а також, у випадку, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товари, перелік яких зазначений у підтвердженому Продавцем Замовленні Покупця, а Покупець зобов'язується їх сплатити та прийняти у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Відповідно до умов цього Договору, Продавець зобов'язується передати Товар, який відповідає замовленню Покупця у заявлений термін, а Покупець зобов'язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

3.2. Продавець зобов'язується:

3.2.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.2.2. Продавати товари та надавати послуги, передбачені умовами цього Договору.

3.2.3. Надавати консультації з питань користування Веб-сайтом та з питань оформлення Замовлення.

3.2.4. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем, який він замовив.

3.3. Продавець має право:

3.3.1.Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку зупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

3.3.2. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому часі